خدمات مشتریان 84223

شرکت بیمه معلم پس از اینکه پرداخت خسارات استان گلستان را وارد فاز اجرائی کرد با ارزیابی خسارت شهرهای سیل زده استان لرستان، نسبت به عملیاتی کردن پرداخت خسارت در این استان نیز اقدام کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه معلم، حضور معاونت فنی بیمه معلم جهت نظارت بر ارزیابی خسارت زیان دیدگان سیل لرستان گامی اجرائی در راستای عملیاتی کردن پرداخت سریع خسارات بشمار می رود که در این راستا کارشناسان این شرکت بیمه ای با بررسی تعداد بیمه نامه های صادره در مناطق سیل زده، محاسبه خسارات را در دستور کار قرار دادند.

گفتنی است، با توجه به برنامه راهبردی بیمه معلم مبنی بر پرداخت سریع خسارات پس از گلستان پرداخت خسارات لرستان نیز وارد فاز اجرائی گردید.
لازم بذکر است ، پیش از این پرونده های خسارت استان گلستان تشکیل شده و پرداخت خسارت مدارس آسیب دیده با تحویل چک در محل خسارت صورت گرفته است.