خدمات مشتریان 84223

http://iranassistance.com/carecenter/Index

دانلود فایل اکسل لیست مراکز خدمات دهی شرکت کمک رسان ایران (حجم 19KB)

 

شماره های پاسخگویی شرکت کمک رسان ایران به شرح زیر می باشد:

  1. شماره شبانه روزی در تمامی ساعات و ایام 39-88648421 (داخلی صفر)
  2. شماره فکس 88648440  در ایام تعطیلات و خارج از وقت اداری (از ساعت 20   به بعد)
  3. شماره فکس 2-88648661 و 88648493 در ساعات اداری