خدمات مشتریان 84223
 حوزه ردیف عنوان استراتژی
استراتژی فنی  ۱  اصلاح و بهبود ترکیب پرتفوی شرکت
 ۲  استفاده از پتانسیل ‏های بیمه ‏ای سهامداران
 ۳  توسعه بیمه‏ های زندگی
 ۴ بهبود و اصلاح نظام پرداخت خسارت
 ۵  بهبود نظام مدیریت ریسک
 ۶  ارائه طرح‏‏ها و بسته‏های بیمه ‏ای متناسب با نیاز مشتریان
 ۷  توسعه بیمه‏‌های خرد
استراتژی مالی  ۱  تقویت حوزه سرمایه‏ گذاری شرکت
 ۲  ارتقای سیستم وصول مطالبات
استراتژی پشتیبانی  ۱  توسعه سیستم ارتباط با مشتری
 ۲ تقویت سیستم نظارت بر عملکرد شرکت
 ۳  ارتقای کیفیت شبکه فروش
 ۴  استفاده مناسب از ابزارهای تبلیغاتی و برندینگ