خدمات مشتریان 84223

 • همه افراد
 • هیئت‌مدیره
 • محمدابراهیم تحسیری

  محمدابراهیم تحسیری

  مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
  • هیئت‌مدیره
 • غلامرضا حیدری کرد زنگنه

  غلامرضا حیدری کرد زنگنه

  رئیس هیأت مدیره
  • هیئت‌مدیره
 • محمدرضا سمیعی

  محمدرضا سمیعی

  نایب رئیس هیأت مدیره
  • هیئت‌مدیره
 • سید عمادالدین قاضوی

  سید عمادالدین قاضوی

  عضو هیأت مدیره
  • هیئت‌مدیره