خدمات مشتریان 84223

اطلاعات بیمه معلم در رابطه با آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه

با ابلاغ بيمه مركزي و در راستاي اجراي ” آيين نامه گزارشگري و افشاي اطلاعات موسسات بيمه”، شركت هاي بيمه به اطلاع رساني شفاف در خصوص فعاليت هاي خود موظف شده اند.

موارد درخواستي ماده (۴) اين آيين نامه براي اطلاع رساني عمومي در پورتال هاي رسمي شركت هاي بيمه به شرح زير است:

مؤسسه بيمه موظف است حداقل اطلاعات زير را در پايگاه اطلاع‌رساني خود افشاء نمايد به نحوي كه امكان دسترسي سريع به اطلاعات مزبور در صفحه اول پايگاه اطلاع رساني مؤسسه بيمه فراهم باشد.


اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت بیمه معلم در فرابورس

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت درهیات مدیره شرکت بیمه معلم (سهامی عام) (یک فایل pdf)

دریافت فایل حاوی اطلاعات (یک فایل فشرده حاوی گزارشات pdf)